Regulamin gabinetu

Logopedycznego
mgr Izabela Witkowska

1. Zajęcia trwają maksymalnie do 40 minut.

2. Zaczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie.

3. Spóźnienie - powoduje skrócenie zajęć (opłata pozostaje bez zmian).

4. Koszt zaj w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 45 pln.

5. Sposób dokonywania opłat – do ustalenia z prowadzącym tj. raz w miesiącu, bądź każdorazowo po zajęciach.

6. Skuteczność terapii to m.in. systematyczne uczęszczanie na zajęcia. Odwołanie zajęć w czasie krótszym niż 24h, nie zwalnia z poniesienia opłaty.

ul. Grottgera 27, 05-410 Józefów, tel. 0 501 011 040, kontakt@logopeda-gabinet.pl